قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ تومن ۲۰۰,۰۰۰ تومن

دو انگشتر نقره

انگشتره نگين فيروزه ١٠٠ ت
انگشتر نگين اوپال ١٥٠ ت
هديه بوده گذاشتم براي فروش
#زیورآلات
#تهران