قیمت: ۲۷۰,۰۰۰ تومن

پیراهن منگو براق و لخت هستش نیو کالشن هستش سوغاات بوده اندازم نبود اینم تنه خودم نیست سایزش ۳۸ هستش

#پوشاک
#فروشگاه
#پوشاک