قیمت: ۹۰۰۰۰ تومن

سايز ٤٠ كاملا سالم دوبار استفاده شده.

#کفش