قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ تومن ۹۹,۰۰۰ تومن

پيراهن مجلسي مدل ماهي

سايز اسمال/مديوم
خريداري شده از كانادا
١بار پوشيده شده كاملا نو
يقه قايقي
#پوشاک
#تهران