قیمت: ۴۵,۰۰۰ تومن

تاپ نیمتنه مناسب باشگاه یا زیر تاپ های مهمونی که باز هستند .کاملا نو هست .بند هاش از پشت روی بدن خیلی خوشگل میشه. کاپ هم داره

#پوشاک
#تهران