قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومن ۴۰,۰۰۰ تومن

فروخته شده

كیف دستی منگو كاملا نوئه ولی نمی دونم قفل یكی از بنداش چی شده كه یه تیكه ش افتاده . دو تا بند داره یه كوتاه یه بلند

#کیف