قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومن

گوشواره آویز بسیار زیبا ترکیب سنگ و فلز ،استفاده نشده اصلا

#زیورآلات
#خفنها

#زیورآلات
#تهران