قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ تومن

نیم بوت برشکا سایز ۴۰ برام از ترکیه اوردن یک بار پوشیدم و به دلیل کوچیک بودن سایزش دیگه نتونستم استفاده کنم.

#کفش