قیمت: ۴۵,۰۰۰ تومن

كت جینگولی

١ بار استفاده شده
دیگه اندازم نیست
بره تو كمد یكی كه دوسش داره😊
قدش از سرشانه 95
جنسش چرم مصنوعی
آستر دار

#پوشاک
#اصفهان