قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومن

جوراب شلواری سوغات انگلیس

یکبار برای تست پوشیدم
فرووش به علت مهاجرت
#پوشاک #نو #فری_سایز