قیمت: ۷۰,۰۰۰ تومن

سايز ٣٦

جلوى كفش(پاى راست) اندازه نخود رنگش رفته و معلوم نيست
#کفش
#تهران