قیمت: ۷۰,۰۰۰ تومن ۳۵,۰۰۰ تومن

لباس خیلی خوشکل رنگ نبااااتی


😍😍😍😍

جنس عالیییی تمیز و سالمه

😍😍😍😍
یکبار فقط پوشیدم سایز ۳۶ و ۳۸

قیمت عالیه از دستش ندین

💥💥💥💥💥


#پوشاک #نو