قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ تومن

نیم #بوت پاشنه بلند فقط یک بار پوشیده شده۲۲۰ خودم خریدم. سایز۴۱ که به #۴۰ هم میخوره(پاشنه بلند جلو لژ دار و راحت)

#کفش