قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومن فروخته شده

بلوز مردونه اتیکتش روشه از ترکیه خریدم..

#آقایون
#تهران