قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومن

#شلوار پلیسه، استفاده نشده و #نو هست

#پوشاک