قیمت: ۷۰,۰۰۰ تومن ۵۳,۰۰۰ تومن

پيراهن

برند mount hope something
سايز نزده ولي فكر ميكنم براي ٤٠/٤٢ مناسب باشه!
استفاده شده
تازه ديدم كه پايينش پاره شده!😪
نميدونم چرا!
البته فكر ميكنم ميتونين تا اونجا كوتاهش كنين!
اگر مايل به خريدش باشين ي قيمت خيلي پايين ميذارمش براي قيمت پيام بدين لطفن (قيمت عوض شد!)
#پوشاک
#کرمان