قیمت: ۲۲۰,۰۰۰ تومن

پیراهن ماکسی بلند

مخملی
استفاده شده یکبار
واسه تولد
کاملا نو و سالمه
فقط یقه جلوش فرق میکنه با عکس
قیمت نوش ۶۸۰ تومنه
فرووش به علت مهاجرت
#پوشاک #نو #سایز_۳۸
#تهران