قیمت: ۲۸۰,۰۰۰ تومن ۱۲۸,۰۰۰ تومن

#پلیور #ترک در ۳ رنگ که میبینید

به علت جمع کردن مزون به قیمت خرید
#پوشاک
#تگ_دار
#تهران