قیمت: ۹۰,۰۰۰ تومن

اصلا نپوشيدم-ترك هست-تو تن خيلي شيكه

#پوشاک
#تهران