قیمت: ۴۰۰,۰۰۰ تومن

اصل خريد از لندن سايز ٣٨ ، ٣٧/٥

#کفش در حدِ نو
#تهران