قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومن

برند برشکا هستش از ترکیه خریداری شده

خیلی تن خور شیک و خوشگلی داره😻
فوق العاده اس 😻
من خودم عاشقشم اما برام کوچیک شده😣
جنسش هم معرکه اس
قیمتش و پایین گذاشتم چون چندبار استفاده کردم
#پوشاک #استفاده_شده #سایز_۳۴