قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومن ۲۰,۰۰۰ تومن

تیشرت خیلی شیک و گوگولی 😍

سایز تا ۴۰
جنسش عالیه
تو تن خیلی شیکه واسه مدل آستیناش
از ترکیه خریدمش
#تیشرت
#شیک
#پوشاک
#کرج