قیمت: ۵۷,۰۰۰ تومن ۳۷,۰۰۰ تومن

فروخته شده

بلوز ترک جلوگره ای

قد۵۵
فاصله زیر دوبغل۴۸
Busem برند
مناسب۳۶و۳۸

#پوشاک
#اراک