قیمت: ۶۰,۰۰۰ تومن فروخته شده

سایز 38

یکبارم استفاده نشده بدون ایرادی
#کفش
#تهران