قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومن

نمكدان هر عدد١٥٠٠٠ تومان، كاملا نو واستفاده نشده

#دکوریجات
#تهران