قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومن ۱۲,۰۰۰ تومن

شال نخی خیلی خنکو خوشرنگ عرض پهن خیلی کم استفاده شده

#پوشاک
#کرج