قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومن

این نو نیست و کاملا استفادش کردم.هرچقدر بخاد برا خریدارش عکس میدم🌹

#کیف