قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومن

يه لباس به درد بخور آستين بلند كلاه دار يكبار پوشيدم گشاد بود برام ماركشو كندم چون گردن و اذيت ميكرد مناسب سايز ٣٨ و ٤٠ به سايز ٣٦ يكم آزاده🌹

#پوشاک
#تهران