قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ تومن

كاملا نو چون واسم كوچيك بود نپوشيدم خودم ٣٥٠خريدم لژ دارم هست

برشكا ترك۳۶