قیمت: ۸۰,۰۰۰ تومن ۴۵,۰۰۰ تومن

روسري ساتن استفاده نشده دور دست دوز براي مامانم گرفتم استفاده نكرده


#پوشاک #نو