قیمت: ۶۵,۰۰۰ تومن ۵۵,۰۰۰ تومن

پیراهن ترك مشكی

با آستین های دانتل
كار شده
مناسب فصل زخیم مثل بافت های گپ نرم و گرمه از تركیه خریده شده هم با ساپورت و هم بدونه ساپورت شيكه مناسب سايز ٣٦،٣٨،٤٠
قد ٩٠
#پوشاک