قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومن ۴۳,۰۰۰ تومن

عیدی گرفتم

روسری سوپر نخ،قواره بلند
خیلی خوشگله رو سر و به همه میاد
#پوشاک #تگ_دار #سایز_فری_سایز
#تهران