قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومن

تونیک
تن خوریش عالیه
پشتش هم تور داره
سایز۳۶ هم میاد

#پوشاک #نو #سایز_۳۸
#اردبیل