قیمت: ۸۰,۰۰۰ تومن ۷۰,۰۰۰ تومن

سيسيلى خريد از بنتون اصلاً استفاده نشده

سايز ٣٨ يا ٤٠ ظريف، دو پيراهن جدا زير ساتن زرشكى رو طور مشكى
#پوشاک
#تهران