قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ تومن

پالتو فوتر شتري رنگ ،تركيه ايي،درحدنو،بسيار گرم و خوش دوخت و خوش استايل.

#پوشاک #نو #۳۸
#یزد