قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومن

توضیحات در آیتم قبلی 🥳🥳🥳🥳🥳🥳

#فروشگاه #پوشاک #استفاده_شده #سایز_۳۸