قیمت: ۲۲۰,۰۰۰ تومن ۱۸۰,۰۰۰ تومن

کتونی خارجی مارک killtec

برای پیاده روی عالیه
سایز ۳۸
برای کسایی که کف پاهاشون پهنه عالیه
#کفش