قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومن

ساق شلواری ایتالیایی

#نو و اصلا استفاده نشده
کش و مناسب سایزهای ۳۶ -۳۸

#پوشاک
#تهران