قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ تومن ۵۵,۰۰۰ تومن

از ترکیه خریدم

یبار پوشیدم
ولی دیگه اندازم نیست
مارکESTA
سایز ۳۶
#پوشاک
#اردبیل