قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومن

از ترکیه برام آوردن ، نیم تنه هست و دور گردن و بالای شکم چرمه ، پشتش هم بازه ، چند سالی میشه تو کمد دارم و استفاده نکردم

#پوشاک
#تهران