قیمت: ۵۷,۰۰۰ تومن

#شلوار خردلی

استفاده نشده همراه با تگ
سایز ٣٨ ٣٦
#پوشاک
#اهواز