قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومن ۴۵,۰۰۰ تومن

#صندل سایز۴۰ پاشنه۷ سانت و #نو هست

#کفش