قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ تومن ۹۵,۰۰۰ تومن

تن خور عالي فوق العاده شيك

سايز small
١ بار پوشيدمش
قد ٧٠ سانتي متر
#پوشاک
#تهران