قیمت: ۴۵,۰۰۰ تومن

یه holidayقشنگ و ناز و کاملا نو تا سایز ۴۰ میخوره

#پوشاک
#تهران