قیمت: ۱۱۰,۰۰۰ تومن ۴۰,۰۰۰ تومن

فروخته شده

کتانی ترک

خیلی هم شیک و خوشگله
فقط دو بار پوشیده شده
سایز۳۷
#کفش
#اراک