قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومن ۲۰,۰۰۰ تومن

شلوار adidas از كيش آوردم ١-٢ بار پوشيدم،سايزs,m,رنگ بنفش تيره

#پوشاک
#تهران