قیمت: ۲۰۰۰۰۰ تومن ۱۴۵۰۰۰ تومن

پیراهن گیپور گل بهی.

سایز 38
آمریکایی مارک دار نو نو
به پیج منهم سر بزنید
بیش از صد پست خفن خفن دارم

#پوشاک