قیمت: ۱۲۵,۰۰۰ تومن فروخته شده

این کیف فقط یک بار استفاده شده

طرح مشابه گوچی
#کیف
#تهران