قیمت: ۵۵,۰۰۰ تومن

صندل ترک

نو
استفاده نشده حتی یکبار
سایز ۳۷
از ترکیه خریداری شده
#کفش