قیمت: ۶۵۰,۰۰۰ تومن

این ساعت هدیه اورده شده اما بابام ساعت استفاده نمیکنه پلاستیکاس روی بندش هنوز هست و خیلی خوشرنگ و سنگین و شیکه.. جنسش عالیه و های کپی رومانسونه..

#آقایون
#تهران